foto IRS - 20230124_120047

Iedere dag stof tot grondig nadenken

De Bodemscheurkalender is een perfect middel om iedere dag even stil te staan bij de bodem.  Ook vanaf onze flexwerkplekken met uitzicht op de suikerfabriek. Door het jaar heen levert het ongetwijfeld nieuwe inzichten op. En voor een verdiepingsslag zijn er genoeg verwijzingen te vinden.

 

Goed bodembeheer

Over de voordelen van een goede bodemconditie hoeven we het mijns inziens niet zozeer meer te hebben. Dat zit wel tussen onze oren. Wel is het ingewikkeld om de grond in een goede conditie te brengen of te houden. Er spelen zoveel factoren mee. Die ene goede beslissing pakt weer nadelig uit op een ander gebied. De afgelopen jaren hebben we weer veel stappen gezet om de bodem verder te kunnen doorgronden, onder andere dankzij de PPS Beter Bodembeheer.

 

Aandacht

Het IRS is hier ook dagelijks mee bezig. Direct en indirect. Het onderzoek wat we doen om de suikerbieten- en cichoreiteelt te verbeteren, is nauw verweven met al die factoren. Want alleen een gezond gewas, en dus een gezonde bodem, kan een rendabele teelt van suikerbieten en cichorei in de toekomst waarborgen. Aandacht voor de structuur, water- en nutriëntenbeschikbaarheid en de overleving van ziekten, plagen en onkruiden zijn onlosmakelijk met de bodem verbonden. Omdat we daar al jaren mee bezig zijn, hebben we daar ook al veel inzicht over verzameld.

 

Ook wij doen mee!

Omdat kennis ook beschikbaar moet komen, werkten we graag mee aan de ontwikkeling van de Bodemscheurkalender. Zodat ook het onderzoek dat wij uitvoeren en de ervaring die we hebben en opdoen, nog breder onder de aandacht gebracht wordt. In de loop van het jaar gebruiken we de Bodemscheurkalender als inspiratie voor artikelen of een korte berichtje. Met de post-its op de kalender (zie foto) hebben we deze dagen al geselecteerd.

"Omdat kennis ook beschikbaar moet komen, werkten we graag mee aan de ontwikkeling van de Bodemscheurkalender. "

André van Valen, projectleider bodem en bemesting bij IRS

Alles over bieten. www.irs.nl

Meer nieuws

Duurzaam bodembeheer is maatwerk

In mijn houten kas thuis staat de Bodemscheurkalender gebroederlijk naast een even interessante scheurkalender. Op…

Heerlijk om in te grasduinen – ik scheur geen enkel blaadje af

Bij Aeres Hogeschool in Dronten zijn ca. 1000 Bodemscheurkalenders verspreid onder de studenten Tuin- en…

Loonbedrijven zijn dé bewerkers van de bodem!

Loonbedrijven hebben steeds meer aandacht voor beter bodembeheer. Als specialisten in groen, grond en infra…