IMG_3934

Heerlijk om in te grasduinen – ik scheur geen enkel blaadje af

Bij Aeres Hogeschool in Dronten zijn ca. 1000 Bodemscheurkalenders verspreid onder de studenten Tuin- en Akkerbouw en Duurzame veehouderij. Ook de docenten hebben een exemplaar ontvangen. Mijn eigen exemplaar heb ik meegenomen naar huis. Daar ligt ie nog net niet onder m’n hoofdkussen, maar wel bij m’n thuiswerkplek.

 

Bodemprofiel in het curriculum

De bodem is de basis onder onze voedselproductie en vormt dan ook een rode draad door het curriculum. Aeres Hogeschool heeft een opbouwende serie bodemkundige lesmodules, het zogenaamde Bodemprofiel, die als een doorlopende leerlijn over vier studiejaren is uitgerold. Studenten beginnen met leren kijken en daarna begrijpen, sturen en verdiepen. Elk studiejaar krijgen ze nieuwe vaardigheden mee, zoals het maken en beoordelen van een profielkuil, het meten en interpreteren van bodemindicatoren en het hanteren van rekentools en webapplicaties. In het laatste studiejaar kunnen de studenten kiezen voor een onderzoeksopdracht bij het lectoraat Duurzaam bodembeheer.

 

Groeiende belangstelling

Als lector zorg ik ervoor dat er voldoende onderzoeksprojecten lopen waar de studenten en docenten in kunnen meedraaien. Een groeiende groep studenten, ook van andere hogescholen, kiest voor de minor Vitale bodem. Hiermee kunnen we steeds vaker studenten inzetten op vraagstukken uit de praktijk. Je merkt dat boeren het interessant vinden om met studenten op te trekken; ze leren enorm veel van en met elkaar, zoals kritische vragen stellen en een onderzoekende houding aannemen. De aha-momentjes uit het onderzoek van studenten heb ik aangeleverd als weetjes voor de Bodemscheurkalender.

 

Een goede opleiding begint met goede docenten

De hogeschool levert een belangrijke bijdrage aan het opleiden van (toekomstige) ondernemers en adviseurs. Zij moeten in de beroepspraktijk uit de voeten kunnen met de complexiteit en de innovaties die een duurzame bedrijfsvoering met zich meebrengt. Om het onderwijs actueel te houden, is het essentieel om de docenten vroegtijdig te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Ook voor hun biedt het praktijkonderzoek van de lectoraten een inspirerende leeromgeving, waarin ze samen met studenten kunnen bijdragen aan de kennisontwikkeling.

“De aha-momentjes uit het onderzoek van studenten heb ik aangeleverd als weetjes voor de Bodemscheurkalender.”

Gera van Os | Lector Duurzaam bodembeheer | Aeres Hogeschool Dronten

Meer nieuws

Duurzaam bodembeheer is maatwerk

In mijn houten kas thuis staat de Bodemscheurkalender gebroederlijk naast een even interessante scheurkalender. Op…

Heerlijk om in te grasduinen – ik scheur geen enkel blaadje af

Bij Aeres Hogeschool in Dronten zijn ca. 1000 Bodemscheurkalenders verspreid onder de studenten Tuin- en…

Loonbedrijven zijn dé bewerkers van de bodem!

Loonbedrijven hebben steeds meer aandacht voor beter bodembeheer. Als specialisten in groen, grond en infra…