miriam van bree

Elke dag een reden voor een gesprek

Een gezonde bodem is de basis voor een gezond gewas. Met dit in het achterhoofd zoek ik binnen het Praktijkcluster Agro van CIV Groen steeds naar nieuwe manieren om aandacht te vragen voor die bodem.

 

100% grondgebonden

CIV Groen staat voor de samenwerking van ondernemers, de groene mbo-onderwijsinstellingen en de overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing. In ‘mijn’ Praktijkcluster Agro gaat het over de sectoren Akkerbouw en Vollegrondsgroente en Agrarisch Loonwerk. 100% bodemgebonden, met alle uitdagingen die daarbij komen kijken. En dat zijn er nogal wat.

 

De bodem in de klas

De afgelopen jaren stond bodemverdichting, verzilting, verdroging en vernatting en nieuwe vormen van bemesting al op de agenda. Met (gast)colleges van deskundigen, via korte filmpjes en artikelen. Allemaal gangbare onderwijsmethodes, waarbij de studenten, medewerkers en ondernemers uit de sector kennis aangereikt krijgen.

 

Wij doen mee!

En toen kwam het idee van de bodemscheurkalender. Elke dag een tip, niet in een schoolse omgeving, maar gewoon daar waar de kalender hangt. Ik zag het al voor me: de kalender in de kantine op het bedrijf thuis of op het stagebedrijf. Elke dag een reden voor een goed gesprek over de bodem. Dat is geweldig, daar doen we graag aan mee! Docenten Akkerbouw brainstormden over tips, wat nog best lastig bleek. En vanuit het Praktijkcluster was er budget om studenten van de bij het praktijkcluster betrokken mbo-opleidingen een kalender cadeau te doen.

 

Ik ben heel benieuwd hoe de kalender gebruikt wordt. Bij mij hangt hij op een centrale plek op kantoor, zodat ik elke tip van de dag met collega’s kan bespreken.

 

"Ik zag het al voor me: de kalender in de kantine op het bedrijf thuis of op het stagebedrijf. Elke dag een reden voor een goed gesprek over de bodem. Dat is geweldig, daar doen we graag aan mee!"

Miriam van Bree, projectleider Agro - Praktijkcluster CIV Groen

Ga voor verhalen, inspiratie en evenementen naar www.civ-groen.nl/agro

Meer nieuws

Duurzaam bodembeheer is maatwerk

In mijn houten kas thuis staat de Bodemscheurkalender gebroederlijk naast een even interessante scheurkalender. Op…

Heerlijk om in te grasduinen – ik scheur geen enkel blaadje af

Bij Aeres Hogeschool in Dronten zijn ca. 1000 Bodemscheurkalenders verspreid onder de studenten Tuin- en…

Loonbedrijven zijn dé bewerkers van de bodem!

Loonbedrijven hebben steeds meer aandacht voor beter bodembeheer. Als specialisten in groen, grond en infra…